1) WAARDEBEPALING

U kunt altijd contact met ons opnemen voor het afgeven van een waardebepaling van uw woning en/of bedrijfsobject. De courtage is afhankelijk van diverse factoren en wordt vooraf, in overleg, vastgesteld.

2) TAXATIE

De meest voorkomende reden voor een taxatie is een hypotheekaanvraag. Dit kan o.a. zijn voor de financiering van een nieuw aangekochte woning of de herfinanciering van uw huidige woning met of zonder verbouwing.

Wij kunnen een taxatie verzorgen ten behoeve van:

  1. het verkrijgen van een financiering
  2. een boedelscheiding
  3. een verdeling van een erfenis
  4. een splitsing van een gebouw in appartementsrechten
  5. een gerechtelijk bevel

De taxateur zal bij de waarde-indicatie rekening houden met een veelheid aan facetten. Het uitgangspunt van DKV makelaars is kwaliteit, snelheid en accuratesse. Indien voorgeschreven door de bank leveren wij op verzoek een gevalideerd-rapport of een rapport ten behoeve van de Nationale Hypotheek garantie (NHG). De courtage is afhankelijk van diverse factoren en wordt vooraf, in overleg, vastgesteld.

Voor de goede orde melden wij dat DKV makelaars geen zogenaamde ‘geveltaxaties’ uitvoert.